Innland
Fra:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Sandefjord
Tromsø
Bodø
Kristiansand
Andre
Utland
Fra:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Sandefjord
Tromsø
Bodø
Kristiansand
Andre


Det kan ofte være lurt å sjekke med flyselskapet når du bestiller flybiletter hvilke bagasje regler som gjelder. Nye EØS og EU regler gjør at hva du kan ha med deg i håndbagasjen er svært begrenset. En annen ting som er verdt å tenke på er vekten på kofforten din.

Når de nye EØS og EU reglene kom for et par år siden så ble det mye strengere regler for hva en kunne ha med seg på flyet. Væske er det nå strenge regler for hva som er lov å ha med seg i håndbagasjen. Derfor blir du på det sterkeste anbefalt å pakke dette ned i kofferten som skal sjekkes inn. Hvis du har med deg væske i hånbagasjen vil denne bli tatt fra deg og kastet i sikkerhetskontrollen. Etter sikkerhetskontrollen har du mulighet for å kjøpe væske som f.eks drikke og kosmetikk. Dette blir da forseglet i en pose og merket med datoen. Dette viser at posen er kjøpt inne på området og kontrollert.

Dette betegnes som væske
Dette er produkter som betegnes som væske etter de nye EU reglene og gjør at disse ikke er lovlige å ta med i håndbagasjen.

- Drikke
- Parfyme
- Barberskum
- Gel
- Lotion
- Tannkrem
- Sirup
- Suppe
- Diverse blandinger av væske og fast stoff
- Hårgele
- Og andre gjenstander med tilsvarende konsistens

Unntak
Det finnes noen få unntak til reglene som beskrevet ovenfor.
Du kan ha små mengder væske med deg som for eksempel toalettsaker så lenge du tilfredstiller følgende krav:

- Du har total sett kun lov til å ha med deg 1 liter væske
- Væsken må være i beholdere på inntil 100 ml hver
- Beholderne må være i en gjennomsiktig "zip lock" pose på maks 1 liter
- Posten må være lukket

Det finnes også unntak som går på medisinske årsaker. Må du ha med deg medikamenter som er nødvendige under flyturen må du kunne framlegge dokumentasjon på dette.

Det finnes også et unntak som går på særlige næringsmessige behov. Barnemat er ofte noe som faller inn under dette unntaket. Også her kan du bli bedt om å kunne dokumentere at væsken er det den viser å være. En smaksprøve er som regel godt nok for å dokumentere dette.

Bagasje info for de ulike flyselskapene
Her finner du mer informasjon om de ulike bagasje reglene som gjelder for hvert enkelt flyselskap.

Norwegian

SAS

Widerøe

 

 
 

 
 


 


Flybiletter.net | Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Flybiletter.net 2008