Innland
Fra:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Sandefjord
Tromsø
Bodø
Kristiansand
Andre
Utland
Fra:
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Sandefjord
Tromsø
Bodø
Kristiansand
Andre


Har du flybiletter til økonomiklasse så kan du kanskje være heldig å få oppgradert disse til flybiletter på businessklasse uten ekstra tillegg i prisen. I denne artikkel gir vi deg noen tips til hvordan du skal gå frem.

Det hender både titt og ofte at enkelte med flybiletter på økonomiklasse får oppgradert sine flybiletter til businessklasse. Dette skyldes rett og slett overbookinger gjort av flyselskapet. Er det blitt solgt for mange flybiletter på økonomiklasse blir ofte flere av disse kundene flyttes over til businessklasse.

I første omgang er det de som har gullkort som først blir oppgradert. Deretter kommer kundene med sølvkort. Hvis det allikevel er overbooket eller at ingen slike kunder melder seg vil muligheten for enhver på økonomiklasse å bli oppgradert. I disse tilfellene er det som regel et eget personlig intiativ som gjør at en kunde får en oppgradering. Hvis du merker at det er mye mennesker ved innsjekking og ved gaten er det mulighet for at flyet er overbooket. Da kan du presentere din flybilett for personalet i gaten og tilby deg å sitte foran i flyet.

Vær høflig
Størst sjanse for å lykkes med en oppgradering har du hvis du er høflig. Her lønner det seg å gjøre et godt inntrykk allerede ved innsjekkingen. Ofte får personalet ved gaten beskjed fra innsjekkingspersonalet om kunder de synes fortjener en ekstra service.

Størst sjanse for oppgradering har du ved populære ruter som ofte har mange passasjerer. Vær tidlig ute og opptre høflig. Er du fin antrukket høyner dette dine sjanser for å bli oggradert til en business flybilett. i tillegg er sjansene større hvis du reiser alene. Det viser seg også at høytider og ferietid er perioder hvor slike oppgraderinger skjer nokså hyppig.

 

 
 


 


Flybiletter.net | Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Flybiletter.net 2008